Putanja

Почетна / О нама / Основни подаци о школи

Основни подаци о школи

Основна школа „Сутјеска“ је основана 1976. године у мјесној заједници Модрича 1, гдје се и данас налази. Школа је радила све до 1992. године када је због ратних дејстава престала са радом. У ратним дејствима 1992. године школски објекат је био уништен, те је у септембру исте године на нивоу општине формирана само једна школа под називом „Свети Сава“, а у њен састав ушло је свих пет самосталних школа које су прије рата постојале на општини Модрича. У 2002. години донаторским средствима америчке организације USAID довршена је нова школска зграда чија је градња била започета прије рата.  Изграђена је и нова спортска сала, котловница и спортски терени  те је тако 2. септембра 2002. године започео послијератни живот у ОШ „Сутјеска“ Модрича. Када је поново формирана као самостална школа, одборници Скупштине општине Модрича су се усагласили да школа и даље носи првобитно име са чиме су се сложили и запослени радници и родитељи.
 
У саставу ЈУ ОШ „Сутјеска“ налази се још осам подручних школа, и то: двије деветоразредне - ПШ Милошевац, ПШ Скугрић и шест петоразредних - ПШ Доњи Кладари, ПШ Ждребан, ПШ Мишићи- Потпоље, ПШ Толиса, ПШ Крчевљани, ПШ МЗ Модрича 5.
 
И у новој организацији школе настављена је традиција постизања добрих резултата у редовној настави и разним секцијама. Наставници у оквиру редовне наставе и додатне наставе припремају ученике за такмичења у знању. Свих ових година наши ученици учествују на такмичењима од општинског до државног нивоа и постижу запажене резултате. Врло запажене резултате наши ученици постижу и у спортским дисциплинама, како у појединачним тако и екипним спортовима. Секције културно-умјетничког подручја учествују на разним манифестацијама и постижу значајне резултате. На конкурсима ликовног и литерарног стваралаштва домаћег и међународног нивоа учествују и освајају награде. Драмско-рецитаторска, ритмичка, фолклорна и хорска секција учествују у обиљежавању значајних датума у школи и изван ње.

Према програму културно-јавне дјелатности школе, у нашој школи се већ традиционално обиљежавају сљедеће манифестације:
      1. Свечани пријем ученика првог разреда (септембар),
      2. Недјеља дјечијих права (октобар),
      3. Дан дјечије радости (децембар),
      4. Школска слава „Свети Сава “ (јануар),
      5. Дан мајки - 8.март (март),
      6. Дан школе (9.мај),
      7. Матурско вече (мај/јуни).МИСИЈА ШКОЛЕ

Ми смо модерна, квалитетна школа која у образовање улаже све расположиве капацитете и на тај начин учествује у изградњи бољег друштва. Такође, школа смо која свој рад заснива на стручном кадру, поштује и његује позитивне вриједности међусобне толеранције, уважавања и ненасиља. Код ученика развијамо функционално знање, креативност и критичко мишљење и непрекидно радимо на стручном усавршавању наставног кадра. Тежимо ка остварењу односа пуног повјерења и индивидуалног рада између наставника и ученика. Центар смо збивања великог броја културних и спортских активности у локалном окружењу.

ВИЗИЈА ШКОЛЕ 

Тежимо да постанемо савремена школа која унапређује свој наставни процес, школа у којој се развија креативност и тимски рад, гдје ученици радо долазе и стичу квалитетно образовање које ће моћи да примјењују у даљем образовању, раду и животу. Ствараћемо добру атмосферу, демократксе и адекватне односе у колективу, мотивисати ученике и циљу остварења што бољих резултата у наставним и ваннаставним активностима. Желимо да будемо школа атрактивна за ученике, родитеље и локалну заједницу, те израстемо у једну јаку васпитно-образовну институцију и постанемо водећа школа у региону. Спој смо младости и искуства, мјесто гдје се његује љубав, хуманост, толеранција, међусобно разумијевање и поштовање.

0 0