Putanja

ИЗВРШЕНЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Динамика реализације писмених провјера за ученике основне школе

 

23.04.2020 23:31
Cлика
 
4.разеред
14.5. - Српски језик
21.5. - Математика
28. 5. - Природа и друштво

5.разред
14.5. - Српски језик
21.5. - Познавање друштва
26.5. - Математика 
28.5. - Познавање природе

6.разред
12.5. - Биологија
14.5. - Други страни језик
19.5. - Математика
21.5. - Географија
26.5. - Српски језик
28.5. - Историја
4.6. -  Енглески језик

7.разред
12.5. - Историја
14.5. - Енглески језик
18.5. - Српски језик
21.5. - Физика
26.5. - Биологија
28.5. - Математика
2.6. -  Други страни језик
4.6. - Географија

8. разред
12.5. - Српски језик
14.5. - Физика
19.5. - Енглески језик
21.5. - Хемија
25.5. - Историја
26.5. - Српски језик
27.5. - Други страни језик
29.5. - Географија
1.6. - Математика
4.6. -  Биологија


9.разред
11.5. - Математика
13.5. - Хемија
15.5. - Истотија
18.5. - Српски језик
20.5. - Биологија
22.5. - Други страни језик
25.5. - Енглески језик
27.5. - Физика
29.5. - Географија

0 0