Putanja

ИЗВРШЕНЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Обавјештење о поступању приликом реализовања наставе путем РТРС-а

 

17.03.2020 10:05
Cлика
 
Министарство просвјете и културе, Републички педагошки завод  и Радио-телевизија Републике Сроске интензивно раде на припреми наставе која ће бити реализована путем Јавног сервиса Републике Српске.
Овоме приступамо због тога да ученици имају континуитет у раду и да не би дошло до појаве заборављања наученог, те да не дођемо у ситуацију да због реализације прописаног фонда наставних часова продужавамо период трајања наставе прописан школским календаром.
Поред бриге за безбједност и здравље ученика, треба да преузмемо све што је у нашој моћи да ученици лакше преброде период прекида континуитета васпитно-образовног рада, те да буду спремни за наставак рада, чим се створе услови за то. Стога, сматрамо да путем Јавног сервиса који је доступан свима у Републици Српској можемо понудити ученицима основних школа одређене инструкције и помоћ за самосталан рад у кућном амбијенту.
С тим у вези, потребно је да се сви активно укључимо у ове активности. Поред руководства школа и стручних сарадника, наставници школа треба да буду активно укључени у ове активности.
Републички педагошки завод је извршио избор наставника који ће реализовати наставу путем Јавног сервиса Републике Српске . РТРС-а.
Настава путем Јавног сервиса Републике Српске - РТРС-а биће реализивана за ученике од првог до деветог разреда основних школа из одређених предмета. Овом наставом неће бити обухваћени наставни предмети: Физичко васпитање, Ликовна култура, Музичка култура, Демократија и људска права.
Реализација наставе ће се одвијати на начин да ће, према утврђеном распореду, наставници у кратким инструкцијама ( до 15 минута) дати појашњења садржаја, упутства, задатке, примјере и друго, што ће бити од користи ученицима за учење у кућном амбијенту.

Обавезе школа и наставника:
  • Потребно је да све наставнике ваше школе упознате са наведеним.
  • Одјељењске старјешине треба да успоставе контакт са родитељима и обавијесте их о овом виду рада.
  • Наставници треба да прате наставу која ће бити реализована путем РТРС-а, те да буду доступни за појашњења и пружање потребне помоћи ученицима приликом савладавања исхода. Комуникација са ученицима је обавезна након реализованих тема/садржаја програма путем телефона или имејла.
  • Комуникација са ученицима, за прегледање задатака и давање повратних информација и слично се може реализовати употребом Office 365 налога и алата за школе које имају имплементиран еДневник ( могу се користити све функционалности еДневник апликације) или путем приватних имејл адреса наставника и ученика за школе које немају имплементиран еДневник. Такође се могу користити и комуникација путем друштвених мрежа и сервиса за размјену порука (Viber). Уколико не постоје технички услови за употребу наведених сервиса комуникација се треба остварити телефонским путем ( СМС порукама или позивима).
За све додатне информације у вези са употребом алата са ученицима се можете обратити на имејл адресу: i.tomic@mp.vladars.net или servicedesk@lanaco.com .
О начину вођења педагошке документације бићете благовремено обавијештени.РАСПОРЕД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ

Распоред извођења наставе по разредима
РАЗРЕД ВРИЈЕМЕ ИЗВОЂЕЊА
1. 09:10 - 09:40
2. 09:40 - 10:10
3. 10:10 - 10:40
4. 10:40 - 11:10
5. 11:10 - 11:40
6. 12:30 - 12:50
7. 12:50 - 13:10
8. 13:10 - 13:30
9. 13:30 - 13:50

РАСПОРЕД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ
1. РАЗРЕД:
09:10 - 09:40
2. РАЗРЕД:
09:40 - 10:10
3. РАЗРЕД
10:10 - 10:40
4. РАЗРЕД:
10:40 - 11:10
5. РАЗРЕД:
11:10 - 11:40

РАПОРЕД ЕМОТОВАЊА:
УТОРАК
Говор, изражавање стварање
Моја околина
М-М
С-Ј
ПиД
ПиД
С-Ј
М-М
Е-Ј
С-Ј
М-М
С-Ј
М-М
Е-Ј
СРИЈЕДА
Моја околина, 
Говор изражавање стварање
С-Ј
М-М
Е-Ј
С-Ј
М-М
С-Ј
М-М
ПиД
С-Ј
М-М
П-Д

ЧЕТВРТАК
Говор изражавање стварање,
Моја околина
М-М
С-Ј
ПиД
С-Ј
М-М
ПиД
С-Ј
М-М
С-Ј
М-М
П-П

ПЕТАК
Моја околина
Говор изражавање стварање
С-Ј
М-М
С-Ј
М-М
М-М
С-Ј
ПиД
С-Ј
М-М
П-Д


РАПОРЕД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ У ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ ПО НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА

Шести разред, настава траје од 12:30
Вријеме Уторак Сриједа Четвратак Петак
12:30 - 12:40 СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА
12:40 -12:45 ИСТОРИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК ИНФОРМАТИКА
12:45 - 12:50 ГЕОГРАФИЈА ПРАВОСЛАВНА ВЈЕРОНАУКА БИОЛОГИЈА ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Седми разред, настава траје од 12:50-13:15
Вријеме Уторак Сриједа Четвртак Петак
12:50 - 13:00 МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК
13:00 - 13:05 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА ОСНОВИ ИНФОРМАТИКЕ ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК
13:05 - 13:10 ФИЗИКА ГЕОГРАФИЈА ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ БИОЛОГИЈА
13:10 - 13:15 ФИЗИКА ГЕОГРАФИЈА ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ БИОЛОГИЈА

Осми разред, настава траје од 13:15 - 13:40
Вријеме Уторак  Сриједа Четвртак Петак
13:15 - 13:25 МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК
13:25 - 13:30 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА ОСНОВИ ИНФОРМАТИКЕ ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК
13:30 - 13:35 ФИЗИКА  ГЕОГРАФИЈА ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ БИОЛОГИЈА
13:35 - 13:40   ПРАВОСЛАВНА ВЈЕРОНАУКА   ХЕМИЈА

ДЕВЕТИ РАТРЕД, НАСТАВА ТРАЈЕ ОД 13:40 - 14:10
Вријеме Уторак Сриједа Четвртак Петак
13:40 - 13:50 СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА
13:50 - 13:55 ФИЗИКА ИСТОРИЈА БИОЛОГИЈА ХЕМИЈА
14:00 - 14:05 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ИНФОРМАТИКА ТЕХНИЧКО ВЈЕРОНАУЛА
14:05 - 14:10 ГЕОГРАФИЈА ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК    
0 0